fbpx

Huisregels

Leest iemand dit wel?

 1. Het evenement is enkel toegankelijk met een geldig toegangsticket.
 2. Je krijgt bij de ingang een polsbandje. Houd dit polsbandje om gedurende het hele evenement.
 3. Bij fraude met tickets en/of polsbandjes en bij het overtreden van deze huisregels kan de toegang tot het evenement worden ontzegd.
 4. Hou de hallen schoon en gooi je afval in de daarvoor bestemde bakken.
 5. Volg ten alle tijden de instructies van medewerkers en beveiligers.
 6. Op het evenement is het gebruik en/of het bezit van alcoholische dranken  niet toegestaan.
 7. Het gebruiken, bezitten en verhandelen van verdovende middelen is verboden in en rond de evenementenlocatie.
 8. Bij diefstal of vernieling van eigendommen van de organisatie of de evenementenlocatie wordt er aangifte gedaan bij de politie en worden de kosten verhaald op de daders.
 9. De organisatie en evenementenlocatie zijn niet verantwoordelijk voor diefstal of vernieling van persoonlijke eigendommen.
 10. Het betreden van de evenementenlocatie is geheel op eigen risico.
 11. Verboden Artikelen: glas, blik en spuitbussen ongeacht de inhoud, party poppers, stickers, vuurwerk in alle vormen, slag,- en/of steekwapens dan wel vuurwapens.
 12. Iedere bezoeker kan bij het betreden van het evenement worden gecontroleerd door een veiligheidsmedewerker
 13. Het volledig weigeren van controle heeft tot gevolg dat de toegang zal worden geweigerd zonder teruggave van entreegelden.
 14. Je stemt ermee in dat de film/foto’s die gemaakt worden, voor promotionele en commerciële doeleinden gebruikt mogen worden, zonder dat hier rechten aan ontleend kunnen worden.

Gevonden voorwerpen: Ben je iets kwijtgeraakt of heb je iets gevonden? Ga langs bij de receptie van de De Brabanthallen.

EHBO: Op het festivalterrein is een uitgebreide EHBO-post aanwezig. Hier kun je terecht voor kleine dingen, zoals paracetamol of een pleister of voor ernstige gevallen. Daarnaast zullen de medewerkers van de EHBO de gasten nauwlettend in de gaten houden op onwel wordingen en ongeregeldheden. Volg ten alle tijde de instructies op van onze medewerkers en hulpverlenende instanties. Bij eventuele calamiteiten adviseren we je rustig te blijven en contact op te nemen met de beveiliging of de organisatie.